Miejsca Zaloguj Wybierz miasto: Kraków

Cricoteka

bKultura
368

O tym miejscu

Istniejący od 1980 roku Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka (przy ul. Kanoniczej 5, obecnie siedziba Archiwum), początkowo działający jako Ośrodek Teatru Cricot 2 założony został z inicjatywy samego artysty. Przez blisko 10 lat tworzył instytucjonalne podstawy do funkcjonowania kantorowskiego teatru, pełniąc równocześnie rolę „Żywego Archiwum” twórczości teatralnej Kantora, dla zachowania jego idei „nie w martwym systemie bibliotekarskim, lecz w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń”. Zgodnie z testamentem Mistrza zadanie to realizuje nadal Cricoteka jako swój podstawowy, najważniejszy cel statutowy, bazując na powstałym i przechowywanym w Krakowie unikalnym zbiorze kilkuset obiektów oraz kostiumów ze spektakli Teatru Cricot 2, pism teoretycznych, rysunków i projektów Kantora, rejestracji wideo, dokumentacji fotograficznej, wreszcie tysięcy wielojęzycznych recenzji, czasopism, książek – plonu wieloletnich wędrówek Tadeusza Kantora i jego aktorów, który stale jest rozbudowywany o nowe pozycje i naukowo opracowywany. Cricoteka jest specyficzną instytucją, pełniącą równolegle funkcję archiwum, „muzeum”, galerii i placówki naukowej.

Galeria

368 Zgłoś błąd

Komentarze

By dodać zdjęcie lub komentarz, musisz być zalogowany.