Places Log in Choose city: Warsaw

Narodowy Instytut Audiowizualny

bCulture
449

About this place

Narodowy Instytut Audiowizualny to centralny ośrodek specjalizujący się w digitalizacji i koordynujący program zachowania, rozbudowy i udostępniania cyfrowego dziedzictwa kulturowego. Podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od czasu przekształcenia PWA w NInA znacząco rozszerzone zostały cele statutowe stawiane tej instytucji. Oprócz prowadzonej dotychczas działalności wydawniczej, rejestrowania najbardziej wartościowych zjawisk polskiej kultury oraz aktywnego współtworzenia kulturowego dyskursu, misją Narodowego Instytutu Audiowizualnego jest systematyczna digitalizacja i upowszechnianie dostępu do zrekonstruowanych i zapisanych cyfrowo materiałów.


nina.gov.pl
To multimedialny portal, na którym udostępniamy zarówno materiały archiwalne, jak i audycje nowe, wyprodukowane w ostatnich latach. W przyszłości planujemy rozwijać projekty edukacyjne i badawcze NInA, jednocześnie powiększając zasoby zdigitalizowanych materiałów archiwalnych. Digitalizacja i rekonstrukcjia twórczości audiowizualnej ma służyć pogłębieniu świadomości własnego dziedzictwa narodowego i umożliwić dostęp do często wybitnych artystycznie świadectw przeszłości, które mogą wzbogacić myślenie o świecie współczesnym i pomóc w budowaniu teraźniejszej tożsamości.

dwutygodnik.com
Internetowe pismo adresowane do ludzi poszukujących nowych treści i komentarzy związanych z kulturą. Na jego łamach zamieszczane są recenzje nowości wydawniczych (literatura piękna, poezja, filozofia), filmów, koncertów, albumów muzycznych oraz spektakli teatralnych i operowych, recenzje z bieżących wystaw i wernisaży, a także omówienia nowych zjawisk kultury współczesnej. Ponadto Dwutygodnik publikuje rozmowy z artystami oraz artykuły o charakterze opiniotwórczym.

biweekly.pl
Biweekly jest pierwszym w Polsce anglojęzycznym internetowym czasopismem opinii, poświęconym kulturze. Biweekly to cyfrowe z natury (born digital) czasopismo krytyczno-literackie, prezentujące najciekawsze zjawiska w kulturze. Ambicją pisma jest wprowadzenie czytelników w sam środek dyskusji i polemik wokół teatru, filmu, opery, muzyki i sztuk wizualnych. Oprócz recenzji nowości wydawniczych (literatura piękna, poezja, filozofia), filmów, koncertów, albumów muzycznych oraz spektakli teatralnych i operowych, Dwutygodnik i Biweekly publikują również materiały multimedialne: fragmenty filmów, wiersze do słuchania oraz wideorozmowy.

WYDAWNICTWA
Filmy dokumentalne w seriach Polska Szkoła Dokumentu, Polski Szekspir Współczesny, Antologie Animacji, nagrania koncertowe, spektakle teatralne i operowe.

FESTIWALE
NInA organizuje monograficzne festiwale poświęcone wybitnym artystom współczesnym. W 2007 roku instytucja zwróciła się ku sztukom wizualnym i zorganizowała Festiwal Józefa Robakowskiego, artysty wielu mediów, Pętle Czasu w Łodzi. W 2006 roku odbył się świetnie przyjęty przez publiczność i krytykę, FESTIWAL MUZYKI PAWŁA SZYMAŃSKIEGO. Trwający tydzień przegląd twórczości kompozytora, w warszawskim Studiu Polskiego Radia, okazał się niezwykle ważnym wydarzeniem. Festiwal znalazł się w czołówce wielu plebiscytów na najciekawsze zjawiska artystyczne 2006.

WYDARZENIA SPECJALNE
W 2008 roku Polskie Wydawnictwo Audiowizualne (NInA) koordynowało obchody jubileuszu 60-lecia Polskiej Animacji, które odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

REJESTRACJE AUDIOWIZUALNE
NInA zamawia i produkuje profesjonalne rejestracje najważniejszych wydarzeń kulturalnych w kraju. Nagrania realizowane są w technologii High Definition.

Gallery

449 Report

Comments

You must to comment or add a photo.