Places Log in Choose city: Olsztyn

Miejski Ośrodek Kultury

bCulture Centre
349

About this place

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie jest samorządową instytucją, której głównym obowiązkiem statutowym jest upowszechnianie kultury, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych mieszkańców miasta oraz inspirowanie i rozwijanie ich aktywności artystycznej. Tę pojemną misję realizuje zespół pracowników i współpracowników MOK, wśród których są zarówno specjaliści od animacji społeczno-kulturalnej, jak i historycy sztuki, plastycy, medioznawcy, filmoznawcy i teatrolodzy, muzycy i muzykolodzy, filolodzy, teoretycy i praktycy teatru, fotografowie i filmowcy oraz specjaliści od techniki scenicznej.

Gallery

349 Report

Comments

You must to comment or add a photo.