Places Events Food & Drink Log in Choose city: Cracow

IV Kołłątajowski Przegląd Sztuki

Event in:  1Zet Pe Te (Venue)
10
1503

About this event

🎺Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki.🎺
Niesamowita podróż przez dżunglę doznań w poszukiwaniu Złotego Miasta.
2 dni.
3 sceny.
Ponad 30 twórców różnych dziedzin sztuki.

^^ENGLISH VERSION BELOW^^

[08.09 PIĄTEK]

19:00 wernisaż

Scena żywa:
Simple Pleasures
Julia Marcell
POTH
ULTRA
Ivan Halyha

Scena electro:
Carsky
Urbanski ½ RYSY
FLIRTINI Crew (Jedynak + Enzu + Sodrumatic)

[09.09 SOBOTA]

11.00-16.00 Złote Targi

19.00 otwarcie wystawy

Scena żywa
Zdrowie
Waiting For An Audience
Romantic Fellas
Smoking Barrelz
SEKRET
Tajny projekt z Kamilem Tuszyńskim
1flfsoap
Rodas

Scena electro
Patsky
Hatti Vatti (DJ set)
Kuba Karaś (DJ set)
PLANETA
Killiekrankie
Cezeten
Meeyebo

🎨WYSTAWY:
Wystawa: Złote Miasto – Genius Loci + organizowana przez magazyn WCZASY: Infekcja – wystawa i premiera magazynu!.

🎭TEATR: CPR III (Czas Połowicznego Rozpadu. Podejście Trzecie); reż. Maja Luxenberg
Więcej informacji poniżej.

💡PERFORMANS: Di.Aria.

🎇MAPPINGI i WIZUALIZACJE:
Ponad 6 kolektywów VJ oraz wyjątkowa instalacja ledowa.

⚜ZŁOTE TARGI:
Wyjątkowe targi, na których znajdziecie wszystko, co dla ludzi kultury i sztuki, jest złotem – winylowe płyty, papierowe wydawnictwa, plakaty oraz drobny design. https://web.facebook.com/events/364189947335228/

💥KARNETY
Do nabycia w klubie Zet Pe Te Dolnych Młynów 10 oraz House of Beer – Kraków Św. Tomasza 35.

Sprzedaż internetowa: http://bit.ly/2iNFAgj
Dostępne zarówno karnety, jak i bilety jednodniowe

I pula -> 50 zł (70 szt.) – sprzedane
II pula -> 65 zł (140 szt.)
III pula -> 75 zł (210 szt.)
bilety na jeden dzień 45 zł

🎭TEATR:
CPR – III
czas połowicznego rozpadu. podejście trzecie

Eksperyment teatralny na sześciu aktorów i przeszłość.

Maria – Maja Luxenberg
Freud – Sebastian Grygo
Blanche – Diana Jędrzejewska
Charcot – Ryszard Łukowski
Jane – Sandra Guzowska
Babiński – Przemysław Przestrzelski

kostiumy – Hanka Podraza
wideo – Dawid Kozłowski
muzyka – Aleksander Kwaśniewski
tekst i reżyseria – Maja Luxenberg

czas: 75 minut

Spektakl bazuje na oryginalnym tekście dramatycznym przywołującym echa innych tekstów kultury – przede wszystkim „Opowieści o Blanche i Marie” P.O. Enquista.

✨Organizatorzy: ARS LATRANS https://web.facebook.com/arslatrans
przy współpracy z KAFE https://www.facebook.com/kafeart/.✨

✨Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.✨

🎺Interdisciplinary Art Festival🎺
An amazing trip through the jungle of sensations in search of the Golden City.
2 days.
3 scenes.
More than 30 creators of different fields of art.

[08.09 Friday]

Simple Pleasures
Julia Marcell
POTH
ULTRA
Ivan Halyha

Carsky
Urbanski ½ RYSY
FLIRTINI Crew (Jedynak + Enzu + Sodrumatic)

[09.09 Sunday]

Zdrowie
Waiting For An Audience
Romantic Fellas
Smoking Barrelz
SECRET
Secret Project z Kamilem Tuszyńskim
1flfsoap
Rodas

Patsky
Hatti Vatti
Kuba Karaś (DJ set)
PLANETA
Killiekrankie
Cezeten
Me//eYe//Bo

EXHIBITION:
Golden City – Genius Loci + organized by WCZASY magazine exhibition: Infection.

  • Details and link to the event soon! *

THEATER: CPR III (Decommissioning Time, Third Approach); dir. Maja Luxenberg

  • More information below. *

PERFORMANS: Di.Aria.

MAPPING AND VISUALIZATION:
More than 6 VJ collectors and a unique LED installation.

⚜GOLDEN FAIRS:
Exceptional trade fairs, where people of culture and art come to find their gold – vinyl plates, paper publications, posters and fine design. https://web.facebook.com/events/364189947335228/

TICKETS
Available at Zet Pe Te Dolnych Młynów 10 and House of Beer – Krakow Św. Tomas 35.
Internet sales http://going.pl/kollatajowski-przeglad-sztuki
I pot-> 50 zł (70 pcs)
II pot -> 65 zł (140 pcs)
III pot -> 75 zł (210 pcs)

TEATR:
CPR – III
Half-life Third approach

Theatrical experiment on the six actors and the past.

Maria – Maja Luxenberg
Freud – Sebastian Grygo
Blanche – Diana Jędrzejewska
Charcot – Ryszard Łukowski
Jane – Sandra Guzowska
Babinski – Przemysław Przestrzelski

Costumes – Hanka Podraza
video – Dawid Kozłowski
Music – Aleksander Kwaśniewski
Text and Direction – Maja Luxenberg

Time: 75 minutes

The performance is based on the original dramatic text evoking echoes of other cultural texts – primarily “The Tales of Blanche and Marie” P.O. Enquist

Where?

Zet Pe Te

When?

8–10 Sep 2017, 7:00pm

Gallery

10 1503 Report

Comments

You must to comment or add a photo.

1 Zet Pe Te Venue

Cracow, Dolnych Młynów 10

Once named Cygarfabryka, then Zakład Przemysłu Tytoniowego, now Tytano complex, which operates a new music club ZetPeTe. The name refers to the tradition of the place. It’s a place of numerous cultural and entertainment events – also with the participation of world stars.

View profile

More info

Facebook address:

/zetpete.krk/

Location