Places Events Food & Drink Log in Choose city: Cracow

Binary Conflict Open Call

Event in:  1Zet Pe Te (Venue)
1
276

About this event

Open call ​: BINARY CONFLICT
ArsTechne Festival 16.09.2017 Krakow, Poland

Submissions are now open for a group exhibition exploring interrelations between new media art and electronic music.
Arstechne is an international festival for electronic music, art & science. The series of events includes lectures, workshops, exhibitions and electronic music performances. The following edition will take place at 16 of september in Krakow. By creating an open call for submissions we want to attract a wider range of artists from outside of the professional environment.

You can apply for one of the following categories:

  • Video
  • Installation / Sculpture
  • Performance

Application form and agreement here : http://www.arstechne.pl/wp-content/uploads/2017/08/opencall.pdf

We are waiting for your submissions until 23.08.2017

opencall@arstechne.pl

No entry fee.

See you!

———————————————PL

OPEN CALL: BINARY CONFLICT

Festiwal ArsTechne 16.09.2017 Kraków, Polska

Aplikowanie otwarte na wystawę grupową poświęconą badaniu powiązań między nową sztuką medialną a muzyką elektroniczną.
Arstechne to międzynarodowy festiwal muzyki elektronicznej, sztuki i nauki. Seria wydarzeń obejmuje wykłady, warsztaty, wystawy oraz występy muzyki elektronicznej. Następująca edycja odbędzie się 16 września w Krakowie. Poprzez utworzenie otwartego zaproszenia do składania materiałów chcemy przyciągnąć szerszy zakres artystów spoza środowiska zawodowego.

Możesz zgłosić się do jednej z następujących kategorii:

  • Wideo
  • Instalacja / Rzeźba
  • Performance

Wniosek oraz regulamin do pobrania tutaj: http://www.arstechne.pl/wp-content/uploads/2017/08/opencall.pdf

Czekamy na zgłoszenia do: 23.08.2017

opencall@arstechne.pl

Brak opłaty wstępnej.

Do zobaczenia!

———————————————RU

Открытый вызов: BINARY CONFLICT
Фестиваль ArsTechne 16.09.2017 Краков, Польша

Принимаем заявки для групповой выставки, исследующей взаимосвязи между новым медиа-искусством и электронной музыкой.
Arstechne – международный фестиваль электронной музыки, искусства и науки. Серия мероприятий включает в себя лекции, семинары, выставки и выступления в электронной музыке. Следующее мероприятие состоится 16 сентября в Кракове. Создавая открытый набор мы хотим привлечь более широкий круг художников извне локальной профессиональной среды.

Вы можете подать заявку на одну из следующих категорий:

  • Видео
  • Инсталляция/ Скульптура
  • Перформенс

Соглашение здесь: http://www.arstechne.pl/wp-content/uploads/2017/08/opencall.pdf

Мы ждем ваших заявок до 23.08.2017

opencall@arstechne.pl

Нет вступительного взноса.

Увидимся!

Where?

Zet Pe Te

When?

16–21 Sep 2017, 9:00pm

Gallery

1 276 Report

Comments

You must to comment or add a photo.

1 Zet Pe Te Venue

Cracow, Dolnych Młynów 10

Once named Cygarfabryka, then Zakład Przemysłu Tytoniowego, now Tytano complex, which operates a new music club ZetPeTe. The name refers to the tradition of the place. It’s a place of numerous cultural and entertainment events – also with the participation of world stars.

View profile

More info

Facebook address:

/zetpete.krk/

Location

Other events at Zet Pe Te venue